(028) 5422 4814
Công nghệ in

Công nghệ in tại Đại Nam

Tại sao in Flexo? In nổi bằng khuôn mềm có thể in với một mức số lượng cao trong một thời gian ngắn làm cho phương pháp này phù hợp cho các đơn hàng lớn. Chúng tôi có thể in trên nhiều loại  vật liệu khác nhau...
Xem thêm

Khách hàng nói về chúng tôi,