0908 41 41 61
Tin chuyên ngành

Mặt nạ chống giọt bắn (FACE SHIELD VIỆT NAM) - Chung tay cùng vượt Covid-19

Mặt nạ chống giọt bắn (FACE SHIELD) là một vật dụng bảo vệ cá nhân, nhằm mục đích bảo vệ toàn bộ khuôn mặt của người đeo khỏi các mối nguy hiểm như vật thể bay, mãnh vỡ, hóa chất, … hoặc giọt nước bắn có khả năng lây nhiễm trong môi trường sinh hoạt hằng ngày, không gian y tế và phòng thí nghiệm.
Xem thêm

Chứng nhận sản phẩm: "Hộ chiếu" cho hàng hóa

Trong bối cảnh các Hiệp định thương mại tự do có hiệu lực, hàng rào kỹ thuật từ các thị trường châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản… đang đặt ra thách thức mới cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Xem thêm

Qui định về dán nhãn CE khi vào thị trường Thụy Điển

Một số sản phẩm khi tiêu thụ tại thị trường Thụy Điển cũng như thị trường Châu Âu yêu cầu phải được dán nhãn CE.

 
Xem thêm

Thương hiệu cho các đặc sản địa phương

Một trong những hướng ưu tiên để nâng cao sức cạnh tranh cho nông, lâm, thuỷ sản, các sản phẩm làng nghề của Việt Nam là xây dựng, đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các loại sản phẩm này.
Xem thêm

Khách hàng nói về chúng tôi,