0908 41 41 61
NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT VỀ TIÊU CHUẨN REACH VÀ RoHS

 

in tem nhan xuat khau

RoHS là gì?

RoHS 1 là viết tắt của từ Restriction of Hazardous Substances Directive là chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm 2002/95 /EC (RoHS 1). Chỉ thị RoHS có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2006 và được yêu cầu thi hành và trở thành luật trong mỗi quốc gia thành viên. Chỉ thị này hạn chế việc sử dụng sáu vật liệu nguy hiểm trong sản xuất các loại thiết bị điện và điện tử khác nhau. Nó được liên kết chặt chẽ với Chỉ thị Thiết bị Điện và Điện tử (WEEE) 2002/96 / EC, đặt ra các mục tiêu thu gom, tái chế và thu hồi đối với hàng điện và là một phần của sáng kiến lập pháp nhằm giải quyết vấn đề về lượng chất thải điện tử độc hại khổng lồ. Chỉ thị này, ban đầu đề cập đến 6 chất phải kiểm, tuy nhiên ngày 31 tháng 3 năm 2015 Chỉ thị (EU) 2015/863 được ban hành cập nhật thêm 4 chất nâng tổng số các chất hạn chế trong chỉ thị RoHS lên mười chất như sau: 

 1. Chì (Pb)
 2. Thủy ngân (Hg)
 3. Cadmium (Cd)
 4. Crom hóa trị sáu (Cr 6+ )
 5. Biphenyl đa bội (PBB)
 6. Ether diphenyl polybrominated (PBDE)
 7. Bis (2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP)
 8. Butyl benzyl phthalate (BBP)
 9. Dibutyl phthalate (DBP)
 10. Diisobutyl phthalate (DIBP)

PBB và PBDE là chất chống cháy được sử dụng trong một số loại nhựa. Crom hóa trị sáu được sử dụng trong mạ Crôm, sơn Crôm và sơn lót và trong axit Cromic. Nồng độ tối đa được phép trong các sản phẩm là 0,1% hoặc 1000 ppm (trừ cadmium, được giới hạn ở 0,01% hoặc 100 ppm) theo trọng lượng. Các hạn chế đối với từng vật liệu đồng nhất trong sản phẩm, có nghĩa là các giới hạn không áp dụng cho trọng lượng của sản phẩm hoàn chỉnh, hoặc thậm chí đối với một thành phần. Nghĩa là từng vật liệu được sử dụng cấu thành sản phẩm (bao gồm keo dán, vật liệu bao gói, …) không được vượt quá nồng độ này.

Những sản phẩm nào cần phải đáp ứng tiêu chuẩn RoHS? 

Hiện nay tiêu chuẩn RoHS quy định 11 nhóm sản phẩm phải đáp ứng tiêu chuẩn RoHS, bao gồm: 

 1. Thiết bị gia dụng lớn
 2. Thiết bị gia dụng nhỏ
 3. Thiết bị CNTT & viễn thông (mặc dù thiết bị cơ sở hạ tầng được miễn ở một số quốc gia)
 4. Thiết bị tiêu dùng
 5. Thiết bị chiếu sáng – bao gồm bóng đèn
 6. Dụng cụ điện và điện tử
 7. Đồ chơi, giải trí và thiết bị thể thao
 8. Thiết bị y tế (miễn loại bỏ vào tháng 7 năm 2011)
 9. Các công cụ giám sát và kiểm soát (miễn trừ được gỡ bỏ vào tháng 7 năm 2011)
 10. Máy rút tự động
 11. Thiết bị bán dẫn

Chỉ thị RoHS 2 (2011/65 / EU) là một sự phát triển của chỉ thị ban đầu và trở thành luật vào ngày 21 tháng 7 năm 2011 và có hiệu lực vào ngày 2 tháng 1 năm 2013. Nó giải quyết các chất giống như chỉ thị ban đầu trong khi cải thiện các điều kiện pháp lý. Nó đòi hỏi phải đánh giá lại định kỳ, tạo điều kiện mở rộng dần các yêu cầu RoHS cho các thiết bị điện, cáp và phụ tùng bổ sung.Logo CE hiện biểu thị sự tuân thủ và tuyên bố tuân thủ RoHS 2. Nếu tổ chức không thể thể hiện sự tuân thủ trong các tệp thông tin đủ chi tiết và không đảm bảo nó được thực hiện trong sản xuất thì có thể dẫn đến vi phạm quy định RoHS. Để tuân thủ RoHS 2, bắt buộc các doanh nghiệp phải kiểm soát sản xuất và truy xuất nguồn gốc đối với các vật liệu, linh kiện liên quan đến RoHS.

Dán nhãn và dấu hiệu RoHS

Logo CE: Các sản phẩm trong phạm vi chỉ thị RoHS 2 phải hiển thị dấu CE, tên và địa chỉ của nhà sản xuất và số sê-ri hoặc số lô. Các bên cần biết thông tin tuân thủ chi tiết hơn có thể tìm thấy thông tin này trong Tuyên bố về sự phù hợp của EU đối với sản phẩm do nhà sản xuất (chủ sở hữu thương hiệu) chịu trách nhiệm về thiết kế hoặc đại diện EU. Quy định cũng yêu cầu hầu hết các tác nhân trong chuỗi cung ứng cho sản phẩm (nhà nhập khẩu và nhà phân phối) phải giữ và kiểm tra tài liệu này, cũng như đảm bảo quy trình tuân thủ đã được tuân thủ và bản dịch ngôn ngữ chính xác được cung cấp. Nhà sản xuất phải giữ một số tài liệu nhất định để chứng minh sự phù hợp, được gọi là tệp kỹ thuật hoặc hồ sơ kỹ thuật. Lệnh này yêu cầu nhà sản xuất thể hiện sự phù hợp bằng cách sử dụng dữ liệu thử nghiệm cho tất cả các vật liệu hoặc bằng cách tuân theo một tiêu chuẩn hài hòa (tham khảo tiêu chuẩn EN50581: 2012). Các nhà quản lý có thể yêu cầu tệp này hoặc, nhiều khả năng, dữ liệu cụ thể từ nó vì nó có thể sẽ rất lớn.
Dấu hiệu RoHS: RoHS không yêu cầu bất kỳ nhãn sản phẩm cụ thể, nhưng nhiều nhà sản xuất đã áp dụng nhãn hiệu tuân thủ riêng của họ để giảm nhầm lẫn. Các chỉ số trực quan đã bao gồm nhãn “tuân thủ RoHS” rõ ràng, lá màu xanh lá cây, dấu kiểm và dấu “Không có PB”.

Lợi ích khi tuân thủ RoHS

RoHS giúp giảm thiệt hại cho con người và môi trường ở các nước thuộc thế giới thứ ba, nơi phần lớn “chất thải công nghệ cao” ngày nay kết thúc. Việc sử dụng linh kiện và chất hàn không chì giúp giảm rủi ro cho công nhân ngành công nghiệp điện tử trong các hoạt động sản xuất nguyên mẫu và sản xuất.

Các yêu cầu của pháp luật Việt Nam về RoHS

Bộ công thương có 2 văn bản liên quan đến quản lý RoHS trong sản phẩm như sau:

 • Thông tư 30/2011/TT-BCT Thông tư quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử.
 • Quyết định 4693/QĐ-BCT Quyết định 4693/QĐ-BCT năm 2011 đính chính Thông tư 30/2011/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành.

REACH là gì?

REACH viết tắt của từ Registration (Đăng ký), Evaluation (Đánh giá), Authorisation (Cấp phép) and Restriction of Chemicals (Hạn chế hóa chất). REACH là hệ thống đăng ký, đánh giá và cấp phép cho các sản phẩm chứa hóa chất được cho là có nguy cơ gây nguy hại cho sức khỏe con người và môi trường, được Liên minh Châu Âu (EU) áp dụng từ năm 2006 đối với các sản phẩm được sản xuất, nhập khẩu và sử dụng trên thị trường EU. Đây là luật nghiêm ngặt nhất cho đến nay và được coi là bộ kiểm soát hóa học tiên tiến nhất trên thế giới.

REACH áp dụng cho tất cả các hóa chất nhập khẩu hoặc sản xuất tại EU. Cơ quan Hóa chất Châu Âu (ECHA) sẽ quản lý các khía cạnh kỹ thuật, khoa học và hành chính của hệ thống REACH. Để đáp ứng REACH các doanh nghiệp cần nắm rõ thông tin về thành phần hóa chất trong mặt hàng của mình, đưa ra tuyên bố tuân thủ và đăng ký với cơ quan quản lý thông qua các ứng dụng, ví dụ phần mềm IUCLID (một phần mềm miễn phí do các ủy ban Châu Âu cung cấp)

Bạn có thể xem danh sách các chất hạn chế sử dụng trong quy định REACH trên trang website: https://echa.europa.eu/.

Tác động của quy định REACH, RoHS tới doanh nghiệp Việt Nam?

Quy định này dường như ảnh hưởng đến hầu hết các hàng hóa của Việt Nam bao gồm cả những mặt hàng có tỷ trọng xuất khẩu cao nhất cả nước như hàng may mặc, in, giày dép, đồ chơi, đồ điện tử vv. Vì vậy, để đáp ứng được yêu cầu này, các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa vào EU cần phải nâng cấp hệ thống quản lý đối với các chất hóa học trong sản xuất.

Việc trang bị cho doanh nghiệp kiến thức, kinh nghiệm đầy đủ nhất về quy định REACH và RoSH là điều cần thiết đối với tất cả các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp sản phẩm vào thị trường EU. Nếu nắm
rõ các quy định này, xuất khẩu hàng hóa vào thị trường EU sẽ dễ dàng hơn khi có chứng nhận REACH. Mặt khác, Việt Nam sẽ giảm thiểu được việc nhập khẩu hàng hóa nói chung và thiết bị điện tử nói riêng có hóa chất độc hại.

Khách hàng nói về chúng tôi,