0908 41 41 61
Công nghệ in

Công nghệ in tại Đại Nam

Tại sao in Flexo? In nổi bằng khuôn mềm có thể in với một mức số lượng cao trong một thời gian ngắn làm cho phương pháp này phù hợp cho các đơn hàng lớn. In Đại Nam có thể in trên nhiều loại vật liệu khác nhau...

Xem thêm

Khách hàng nói về chúng tôi,